Speel op veilig

In DoeDoos vindt je kind uitdagende ‘grote mensen’ materialen. Geen voorgekauwd speelgoed, maar levensechte materialen die kinderen aanzetten tot experiment en eigen creatie. Dat kan al eens een risico met zich meebrengen.

Risico’s bij het spelen... moeten we die niet vermijden? Ons antwoord (en dat van pedagogen en onderzoekers): niet allemaal! ‘Zo veilig mogelijk’, wordt al snel te weinig uitdagend voor kinderen. Als je álle risico’s probeert weg te nemen, ontneem je kinderen bovendien de kans om zélf met risico’s te leren omgaan. Daarom is elke DoeDoos zo veilig als nodig.

We zijn ervan overtuigd dat kinderen met een goede begeleiding alle materialen in DoeDoos kunnen leren gebruiken. Als ouder ken jij je kind natuurlijk het beste en bied je ondersteuning en toezicht waar nodig. Meer info en tips over risicovol spelen vind je op: https://www.arteveldehogeschool.be/risicovolspelen

Waarschuwing: DoeDoos is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar. Het gebruik van DoeDoos door kinderen vanaf 4 jaar is slechts mogelije onder direct toezicht van een volwassen persoon.